февруари 2019 // Архив

Date based archive
13 февр.

Лизозомите са мембранни органели, съдържащи около 40 вида различни ензима, с кисел оптимум: протеази, гликозидази, фосфатази, фосфолипази, сулфатази, нуклеази.

13 февр.

Работя с компанията Yamamoto Nutrition спокойно и с чиста съвест пред всеки клиент, тъй като наистина това е най-добрата фирма, в своя клас (асортимент продукти).

12 февр.

Апаратът на Голджи се среща както при растителните, така и при животинските клетки. С изключение на еритроцитите! Погледнат под микроскоп, структурата на този клетъчен органел е мрежеста, зърнеста и мембранномехурчеста. Разположен е около ядрото на клетката, с позиция в посока секреторния полюч на клетъчната мембрана. Много добре е развит Апаратът на Голджи в нервните и секреторните клетки. Състои се от многократно повтаряне на една и съща структура – диктиозома. 

05 февр.

Нови модули по темата “Персонални тренировки по мобилност”. Нови семинарни и индивидуални обучения по мобилност.

05 февр.

“Клубно членство” скоро ще има интегриран софтуер, за визуализация на междинните ваши резултати, продукт на спазване на насоките и програмите във всеки персонален линк (клиентско досие).

02 февр.

Ползите от “Клубно членство” са наистина много. И за да мога да ви ги споделя, до една, без да пропускам нещо, реших да изложа всичко в един пост материал.

Архив