май 2020 // Архив

Date based archive
07 май

Под изометрично свиване имаме предвид контракцията, която развива мускулно напрежение с постоянна дължина, като по този начин статично (без движение) имаме натоварване.

06 май

Истинската същност на всеки човек се очертава видимо, когато е изправен пред нестандартна, нетипична или предизвикателна ситуация. Без изключение всички се намираме точно в такова положение вече седмици наред (изолация, заради COVID-19), което предполага редица анализи и равносметки, направени не само от специалисти.

01 май

Днес искам да поговоря с вас за една много специфична стойност на кръвните тестове: кръвна азотемия. Каква е стойността на азота в кръвта? Азотът е делът на азота, който не може да се използва, следователно не е свързан с протеина. Много пъти откривам класическата звездичка “*” върху стойността на азотния тест за кръвта, с последващата загриженост на клиента, който ми звъни обладан от пълна паника.

Архив