fbpx

Тъкани. Видове тъканни структури. Епителна, съединителна, мускулна и нервна тъкан.

Тъкани. Видове тъканни структури. Епителна, съединителна, мускулна и нервна тъкан.

Съвкупността от много клетки, оформя и изгражда тъканите. При многоклетъчните организми (какъвто е и човека), клетките се специализират, за да изпълняват определени функции. Клетките с подобна структура и функция се обособяват в групи. Тези групи заедно с междуклетъчното пространство образуват тъкани. Съществуват четири основни вида тъкани:

  • епителна тъкан
  • съединителна тъкан
  • мускулна тъкан

  • нервна тъкан

 • І. Епителна тъкан

  Клетките на епителната са плътно прилепнали една до друга с малко междуклетъчно пространство. Епитела е два вида покривен и жлезист.

  • покривен – външния слой на кожата постила гръдната кухина, коремната кухина кухините на храносмилателната, дихателната и отделителна система. Покрива кръвоносните съдове. Основна функция на покривния епител е защитна, следвани от всмукателна при червата и отделителна при бъбреците.

  • жлезист – клетките са приспособени да произвеждат и отделят секрети наречени хормони. Тези клетки изграждат жлезите. Жлезите са външна секреция и вътрешна секреция. Едните изливат секретите си направо в кухините на органите, а другите в кръвта и тя ги разнася.
 • ІІ. Съединителна тъкан

  Съединителната тъкан е изградена от разнородни клетки и изобилно междуклетъчно вещество. Тази тъкан свързва останалите тъкани при формирането на органите. Съединителната тъкан се разделя на два основни типа.

  • със защитна и изхранваща функция
  • с опорна функция
 • Съединителната тъкан със защитна и изхранваща функция бива:

  • рехава (влакнеста) – обвива подкожието, кръвоносните съдове, нервите
  • мастна – подкожието, бъбреците
  • мрежеста – кръвотворните органи – далак, костен мозък
 • Основна функция на съединителната тъкан е депо за вода, соли, глюкоза, топлоизолатор е и защитник от болестотворни организми. Съединителната тъкан с опорна функция се намира в органите на опорно-двигателната система. Тя бива:

  • плътна (влакнеста) – сухожилия, обвивка на мускули, капсули на стави
  • хрущялна – ставите, ушна мида, нос, гръклян
  • костна – изгражда костите. Клетките са подредени в концентрични кръгове изпълнени с междуклетъчно вещество. В най-вътрешния цилиндър минава малък кръвоносен съд, който изхранва клетките на тъканта.
 • Към съединителната тъкан можем да отнесем и кръвта. Съвременните автори разглеждат кръвта като тъкан!

  ІІІ. Мускулна тъкан

  Мускулната тъкан осигурява предвиждането на организма. Изградена е от клетки притежаващи две основни свойства:

  • възбуди мост

  • съкратимост

 • Различаваме няколко вида мускулна тъкан:

  • напречно набраздена – състои се то огромни клетки на дължина достигат от 1 см до 12 см. В цитоплазмата им са разположени миофибрилите – белтъчни влакна изградени от тъмни и светли участъци. Те придават свойството на мускулното влакно да се съкращава. Този вид тъкан изгражда скелетните мускули, съкращава се волево, командва се от главния мозък.
  • сърдечна мускулна тъкан – тя е напречно набраздена, но клетките са по-малки. Съкращава се не волево, ритмично. Импулсите се зараждат в самата ней, а се регулират от вегетативната нервна система.
  • гладка мускулна тъкан – клетките са едноядрени, дълги 0,1 мм и не са напречно набраздени. Изгражда стените на вътрешните органи – стомах, черва, пикочен мехур и др. Както и стените на кръвоносните съдове. Съкращава се неволево, регулира се от вегетативната нервна система.
 • ІV. Нервна тъкан

  Нервната тъкан изгражда органите на централната нервна система – главен и гръбначен мозък и на периферната нервна система – нервите и нервните възли. Нервната тъкан се състои от:

  • неврони
  • помощни клетки – невроглия
 • Неврона има две функции – възбудимост и проводимост. Устройството на неврона се различава от останалите клетки. Той притежава характерните за всяка клетка органели, но и съществено се отличава. Формата му е звездовидна с няколко израстъка. Единият винаги е много по-дълъг и се нарича аксон. Той провежда импулсите от тялото на неврона навън. Останалите израстъци се наричат дендрити. Те провеждат импулсите обратно отвън към клетката. Дължината на дендритите е рядко на д 1 мм, докато аксоните достигат и над 1 м. Всеки аксон завършва със специални окончания пригодени да се залавят за дендритите на друга клетка. Връзката помежду им се осъществява с помощта на специално вещество – медиатор. Тялото на неврона и дендритите са покрити само с клетъчна обвивка, а аксона е покрит с миелинова обвивка. Тялото на неврона и дендритите образуват сивото мозъчно вещество, а аксоните – бялото мозъчно вещество.

  Обратно към раздел “Анатамия и физиология”.

  Публикувано от
  Специалист по клетъчно хранене, интеграция на фитнес упражнения и тренировки, в ежедневието на обикновения любител спортист, професионалния атлет, както и експерт при храненето, суплемнтирането и спорта при проблемни състояния и заболявания.

  Архив