Уелнес и лечение: мъжки стерилитет

Уелнес и лечение: мъжки стерилитет

І. Причините за поява на стерилитет

Причините, довеждащи до мъжки стерилитет са многопосочни и в рамките на няколко реда не могат да се опишат, но все пак, ето някои основни причини (това са състояния и проблеми, които във времето са се оказали доставерни причини за появата на стерилитет):

 • нетипично разположение на първия или втория тестис
 • паротит (по време или след пубертета)
 • варикоцеле
 • хирургични интервенции: усукване на тестиса, херния – ингвинална или крипторхизъм – едностранен или двустранен.
 • травми на половата система
 • първа ерекция (от значение е на каква възраст е станала)
 • болка по време на еякулация
 • предходни инфекции на тестиса, простатната жлеза, пикочния мехур и бъбреците
 • хормонални смущения – генетични или породени от лощ лайфстайл
 • излагане на външни токсични въздействия: пестициди, горещина (професии свързани с продължително седящо положение – например ежедневното шофиране, често използване на горещи вани, джакузи,сауни или топли минерални басейни), използвани медикаменти (най-често стероидни продукти или пептидни препарати).
 • излагане на йонизиращи лъчения

ІІ. Клинично изследване:

За установяването на мъжки стерилитет, за нужни сериозни и без никакви догадки изследвания.

Изследване на тестисите:

 1. обем
 2. плътност
 3. вродени аномалии
 4. придобити анолмалии-най-често варикоцеле (разширение на вените на тестисите, обикновено засяга ляв тестис)
 5. разположение

Изследване на епидидима (epididymis):

 1. обем
 2.  плътност
 3. вродени аномалии
 4. придобити аномалии

Изследване на семенния канал:

 1. вродени аномалии
 2. придобити аномалии

Изследване на пениса:

 1. вродени аномалии
 2. придобити аномалии

ІІІ. Спермограма – изследване на качеството на мъжката сперма

Спермограмата представлява пълен анализ на семенната течност (сперма – физически свойства, химически и клетъчен състав и др.), даващи възможност да се оценят способностите на сперматозоидите за оплождане на яйцеклетката. Изследването се извършва се в лаборатории, в които се спазват следните правила:

 • необходимо полово въздържание в продължение на 5-6 дни преди изследването;
 • препоръчително е спермограмата да се прави на място в специализирана лаборатория. В случай, че това не е възможно, материалът за изследване (спермалния секрет) да се достави в срок до 20 минути след еякулация;

Спермограмата може да се повлияе отрицателно от следните причини:

 1. възпалителни процеси в половата система или и в други органи на тялото
 2. хронични болести
 3. йонизиращи лъчения
 4. влияещи медикаменти: имуносупресори, антихипертонични лекарства, невролептици, стероидни хормони, наркотици и метадон
 5. употреба на тютюн и алкохол

Нормална спермограма (нормозооспермия) – според Световната Здравна Организация (СЗО) спермограмата трябва да отговаря на следните на следните показатели :

 • обем на еякулата – 2.2 – 6 мл
 • рН – 7.2 – 7.8
 • вискозитет – до 20 мин
 • брой на сперматозоидите в 1 мл – над 20 000 000
 • общ брой сперматозоидите – над 56 000 000
 • подвижност (мотилитет) за 60 минути: над 25% бързо линеарно подвижни, над 65% прогресивно подвижни, под 15% неподвижни;
 • морфология – над 30% с нормална морфология
 • левкоцити – 2 – 5

Обем на спермата:

Намаленият или липсващ обем на спермата се дължи на:

 • анеякулация (липса на еякулация) – липса на сперматозоиди и в контролната урина
 • ретроградна еякулация – мъжът има оргазъм по време на еякулация, но няма еякулат. В контролната урина се намират сперматозоиди. В този случай се препоръчва да се направи опит за еякулация, като пациентът е прав и с пълен пикочен мехур. Ако пак не се изолират сперматозоиди, тогава се прави отделяне на сперматозоиди от урината.

Вискозитет на спермата – до 20 минути

Намалява с времето след отделяне на еякулата. Ако спермата е с хипервискозитет, тогава се препоръчва ин-витро оплождане.

Отброяване на сперматозоидите.

 1. Азооспермия – отсъствието на сперматозоиди в 2 поредни спермограми потвърждава диагнозата азооспермия. Азооспермията е липса на сперматозоиди в еякулата, но наличие на предшестващите ги форми — клетки на сперматогенезата наред с продуктите на секреция на простатната жлеза и семенни мехурчета. Следва да се разграничава от аспермията. При азооспермията се подтиска сперматогенезата (деление или съзряването на сперматозоидите) на различни стадии. Към това могат да се отнесат нарушения, токсически въздействия (алкохол, вредни химически вещества, някои лекарствени препарати и др.), различни заболявания на организма. До азооспермия могат да доведат и различни видове нарушения на проходимостта на семенните канали в резултат на възпалителни заболявания на половите органи. Азооспермията е една от причините на безплодие при мъжете, която е нужно да се изследва. Има 2 вида азооспермия: екскреторна азооспермия – при пациенти с нормални тестиси и нормален баланс се касае за препятствия по гениталните пътища. Прогнозата за възстановяване при тези увреждания е различна, в зависимост от индивида; Секреторна азооспермия: тя бива 2 вида: първата форма на секреторната азооспермия засяга различни видове вродени и придобити заболявания,засягащи хипофизната жлеза и хипоталамуса,намиращи се в човешкия мозък.Тези заболявания от своя страна водат до разстройства в нивата на хормоните, отделени от тези центрове.Тези хормони от своя страна имат пряко влияние върху тестиса и по-точно участват в процесите на спермообразуването и производството на тестостерон. Прогнозата за възстановяване е различна. Втората форма на секреторната азооспермия включва вродени и придобити заболявания,засягащи мъжката полова система.И тук прогнозите са различни,в зависимост от индивида.
 2. Олигозооспермия – когато броя на сперматозоидите е под 20 милиона на милилитър или под 40 милиона/мл от целия обем на дадения еякулат. Причините за олигозооспермия се дължат на различни видове заболявания,изискващи различен терапевтичен подход и лечение. Прогнозите за всеки отделен случай са различни.

Подвижност на сперматозоидите:

Липсата на подвижност или слабата подвижност на сперматозоидите (астенозооспермия), дължащи се на нарушения в частта на сперматозоидите, касаеща тяхното движение (опашката на сперматозоидите). Астенозооспермията е намаление на количеството на подвижните форми, а също и скоростта на движение на сперматозоидите в еякулата. Количеството на слабоподвижните или неподвижни форми при това превишава 30%.

Причините за астенозооспермията не са изяснени окончателно, но се предполага ролята на изменение на химическия състав на плазмата в спермата, снижения състав на въглеводороди или други енергетически вещества, също и намаление или изчезване на отрицателния електрически заряд на сперматозоидите, различни микроорганизми, особено микоплазмена инфекция. Причините могат да бъдат и различни нарушения на сперматогенезата, в резултат на което се образува не само по-малко количество сперматозоиди (олигозооспермия), но и патологически форми, неспособни на пълноценно движение.

Астенозооспермията може да доведе до стерилитет у мъжа, поради което е необходима консултация с уролог-андролог. Най-често се отнася за вродени заболявания ,включващи и увреждания в белите дробове (разширени бронхиални пътища). Диагнозата се поставя с електронен микроскоп. Като най-нов диагностичен метод се прилага микровидеография на движението на сперматозоидите или анализ на дигитални компютърни снимки.

Морфология на сперматозоидите:

Аномалиите в морфологията на сперматозоидите са рядко изолирани. Те засягат:

 • главата на сперматозоидите
 • опашката на сперматозоидите
 • главата и опашката на сперматозоидите

Тези, които засягат опашката на сперматозоидите, имат пряко отношение към подвижността (мотилитета) на сперматозоидите.

Други аномалии в сперматогенезата:

 • аспермия – липса в еякулата на сперматозоиди и клетки на сперматогенезата. При това по време на половия акт (коитуса) се запазва отделяне на течност, състояща се от секрета на простатната жлеза, семенните мехурчета и усещане за оргазъм, което отличава аспермията от асперматизма. В този случй количеството течност, отделено при еякулацията е незначително, а усещането за оргазъм слабо изразено. Причини за аспермия са отсъствие или недоразвити семеизнасящи канали или тяхното запушване в резултат на възпалителен процес или травма на половите органи (обтурационна аспермия), а също и неспособност на тестисите да произведат сперматозоиди (тестикулярна аспермия). Тестикуларната аспермия представлява признак на секреторно бесплодие. Аспермия, причинена от запушване на семенните канали, е причина за екскреторно безплодие.
 • некроспермия – наличие на нежизнеспособни сперматозоиди в еякулата. Некроспермията бива обратима (лъжлива), когато е възможно оживление на сперматозоидите, и необратима (истинска). Последната се среща много рядко, причините са неизяснени и не се поддава на лечение. Различват се също частична некроспермия, при която живите сперматозоиди са по-малко от 20%. Некроспермията заради неподвижността на сперматозоидите често се бърка с акиноспермия. Некроспермията понякога се обяснява с въздействието на багрилото на сперматозоида или случайно попадание на химически вещества в пробата при нейното изследване. За да се избегнат артефактите, трябва да се отбере повторна проба. В случаите на истинска некроспермия следва да се препоръча изкуствено оплождане с материал от донор или осиновяване. Лъжливата или частична некроспермия, причини за която биха могли да бъдат астеноспермия, акинезия и други фактор, се поддава на медикаментозно лечение.
 • тератозооспермия – по-малко от 30% сперматозоиди с нормална морфология
 • хиповолемия – количеството на еякулата е по-малко от 2 мл
 • хиперволемия – количеството на еякулата е по-голямо от 6 мл
 • асперматизъм – липсва еякулат
 • пиоспермия – гной в еякулата
 • хиперзооспермия – повишен брой на сперматозоидите в еякулат

Много често и наи-малките отклонения в спермограмата могат да доведат до траен мъжки инфертилитет и нарушена оплодителна функция при мъжете.

Уроинфекции:

Урогениталните инфекции са една от причините за мъжкия стерилитет. Инфекциите на урогениталните пътища се причиняват от различни видове микроорганизми:

 1. бактерии
 2. туберкулозни бактерии
 3. гъбички
 4. трихомонас вагиналис
 5. уреаплазма
 6. микоплазма
 7. хламидия

Голяма заслуга в увреждането на репродуктивната функция при мъжете оказват и някои вируси. На първо място трябва да се постави вирусът на заушката. Има и други вируси, за които се смята, че увреждат мъжката семенна течност. По-важните от тях са:

 1. цитомегаловирусът
 2. херпесните вируси
 3. вирусите на хепатит В и хепатит С
 4. СПИН
 5. антисперматозоидни антитела: това са автоантитела, насочени срещу повърхностните антигени на сперматозоидите, намиращи се по тяхната повърхност. Най-честата причина за появата на този вид антитела са: вазектомия (оперативно прекъсване на семенните канали, в резултат на което се получава мъжки стерилитет);
 6. операции от херния
 7. травми на половата система
 8. инфекции на мъжката полова система
 9. други операции на тестисите, епидидима или семенния кордон

Усложненията от антисперматозоидните тела се изразяват в понижената подвижност на сперматозоидите. По този начин самите сперматозоиди не могат да достигнат в матката. Това води до невъзможност да се осъществи оплодителния акт между сперматозоид и яйцеклетка. Антисперматозоидните антитела могат да бъдат открити директно върху сперматозодите. Индиректно – в семенната плазма или в човешкия серум. Диагностиката на антисперматозоидните антитела се осъществява чрез имунобиологични тестове. Лечението в тези случаи е различно и зависи от причините, довели до това болестно състояние на мъжката репродуктивна система.

Хормони:

Най-важното значение в процеса на сперматогенезата имат хормоните:

тестостерон

– фоликулостимулиращ хормон

Повишаването на плазменото ниво на фоликулостимулиращия хормон насочва към вродена недостатъчност на функцията на двата тестиса. Понижаването на нивото на плазмения фоликулостимулиращ хормон може да се дължи на увреждане на хипоталамо-хипофизната система в мозъка. Ниско плазмено ниво на тестостерон, съпроводено от ниско плазмено ниво на фоликулостимулиращ хормон, е доказателство за заболяването хипогонадотропен хипогонадизъм.

Високо плазмено ниво на тестостерон, съпроводено от нормално плазмено ниво на фоликулостимулиращ хормон насочва вниманието към гонадотропна недостатъчност. Ниско плазмено ниво на тестостерон, съпроводено от високо плазмено ниво на фоликулостимулиращ хормон насочва към едно цялостно увреждане на клетките на тестиса.

Метаболизъм:

В случаите,когато има симптоми като загуба на тегло, умора, нервност и други, е задължително да се направят следните допълнителни изследвания:

 • изследване на обмяната на веществата на липидите-холестерол и триглицериди
 • изследване на кръвната захар
 • изследване на хормоните на щитовидната жлеза

Генетика (цитогенетичен тест или карпотип):

Кариотипът (цитогенетичният тест) се определя посредством вземане на кръв. Кариотип на мъжът с проблеми се определя при следните случаи:

 • секреторна азооспермия с високо серумно ниво на хипофизния хормон (т.е. фоликулостимулиращия хормон)
 • тежка олигозооспермия (по-малко от 5 милиона сперматозоиди/мл)
 • тежка тератозооспермия (мъртви сперматозоиди в еякулата)

Най-често срещаните генетични аномалии, водещи до нарушения в мъжката оплодителна функция са:

 • аномалии в броя на хомозомите (XXY, XYY)
 • аномалии в структурата на хромозомите, най-вече в У-хромозомата
 • транслокации-размествания на хромозомите

Аномалии в Y-хромозомата могат да доведат до азооспермия – пълна липса на сперматозоиди в семенната течност на мъжа. В Y-хромозомата на мъжа се намира азооспермния фактор, който играе много важна роля в сперматогенезата на мъжа. Някои от аномалиите на У-хромозомата се проявяват с изразена олигозооспермия. Вродената липса на дуктус деференс, семенния канал,отвеждащ спермата от тестисите в канала на уретрата, е друга причина , водеща до азооспермия, а оттам- и до мъжки стерилитет.

Генетичният тест (кариотип) е задължителен при мъжете,страдащи от стерилитет. Ако този генетичен тест не бъде направен,има голям риск в случаите, когато може да се осъществи оплождане, тези дефекти да се прехвърлят върху бъдещото поколение.

Съвременни методи на лечение на мъжки стерилитет

Вземане на тъканен материал (биопсия) директно от епидидима или тестисите: във случаите на азооспермия – има различни методики за вземане на сперматозоиди от епидидима и тестисите:

 • перкутанна аспирация от епидидима
 • микрохирургична аспирация от епидидима
 • пункция на тестиса с аспирационна игла
 • вземане на материал от тестиса чрез отворена хирургична интервенция

Биопсиите на тестиса и епидидима сами по себе си могат да бъдат доказателство за диагностика на мъжкия стерилитет или хипофертилитет. Биопсиите могат да показват:

 • нормален епидидим на тестиса със запазена сперматогенеза. В този случай става въпрос за една екскреторна азооспермия с двустранно запушване на сперматоидните пътища.
 • увреждане на епидидима на тестисите, достигащ в някои случаи до пълна липса на сперматозоиди.

Уелнес решения

Според Световната Здравна Асоциация, най-добрият начин да се избегнат различните видове усложнения, водещи до намаляне или пълна загуба на репродуктивните функции при мьжете, са системните профилактични прегледи от уролог-андролог (задължително веднъж в годината). Откриване и коментар над временния статус, може да доведе по-ранни резултати, особено ако бъде спазвана и прилага специализирана хранителна, дори и тренировъчна фитнес програма при установено безплодие при мъжа – стерилитет.

Дори изборът на хранителни добавки, прецизните количества, спрямо диетата (колко мазнини, протеин и въглехидрати да се приемат и т.н.) може да подобри състоянието на спермата и морфологията на сперматозоидите, особено ако причините за мъжки стерилитет са с биотичен характер и условията на средата, в която мъжа работи и/или живее.

Храненето

Диетата, само когато говорим за подобряване качествата и свойствата на сперматозоидите, нарушение получени при лощ лайфстайл, трябва да включва всички макронутриенти! Нивата на тестостерон, суровината от която се образува тестостерон, енергията, която клетките на тестисите имат като изискуем минимум, суровината за самите клетки – сперматозоидите – всичко това е продукт на храненето. Важно е клетъчното хранене – в системата да влизат точно толкова калории и макронутринти, колкото вие конкретно имате нужда. Ето помощ и формула, с която да изчислите това:

Всеки път тези калории и нужди от тях ще варират. Използвайте категорията на калкулатора „Издръжливост и здраве“ – това е вашата цел!  А сега опитайте сами, вижте какво ще ви излезе:

Изчисли
Метрично Имперично
Таргет дневни калории
?
Тези изчисления са все пак ориентировъчни.

Преминете на равмомерно балансирана диета! И консумирайте всички компоненти храни:

Източници на протеин:

Източници на въглехидрати:

Източници на мазнини:

Източници на фибри:

Източници на микроелементи:

ОБОБЩЕНИЕ: протеините изграждат клетките, тъканите, органите и системите, когато говорим за мъжки стерилитет. Затова те са важни! Въглехидратите, дават енергия, необходима за нуждите на всяка клетка (ако това е клетка на тестиса, от това зависи тяхната функция). Мазнините – растителните и животински мазнини съдържат холестерол, от който се образуват стероидните ендогенни хормони.

Кардио-фитнес натоварвания

Фитнес тренировките определено имат пряко въздействие върху лошата спермограма на мъжа, спазвайки уговорката ни, ако тя е продукт на лош лайфстайл. Половите органи, топографски погледно, са в зоната на мъртвата точка на човешкия вид. В тази връзка, редовно движение (липса на такова се тълкува само по себе си като лош лайфстайл, причиняващ например дори и друго оплаквание и статус – хемороиди). Кои фитнес упражнения помагат за подобряване функцията на тестисите, като цяло в посока повишаване нивата на тестостерон:

Базови фитнес упражнения за бедра:

ЗАБЕЛЕЖКА: базовите фитнес упражнения засягат повече от една става. Този избор на фитнес упражнения гарантира по-голям енергоразход и движение на кръвта. Тази кръв транспортира кислород, хормони и храна. Изключение прави кръговата фитнес тренировка, която се използва в началото на вашата подготовка. след което трябва да се работи само със свободни тежести и многоставни упражнения. Вижте и моята визия за примерна кардио-фитнес тренировка за подобряване спермограмата на мъжа.

Базови фитнес упражнения за гръб, гърди и др.:

Хранителни добавки

Хранителните добавки, едва накрая, след спазеното условие, че причина за лоща спермограма е начина на живот на мъжа, могат да помогнат много! те сами по себе си дават сигнали към клетките.

Цялата категория продукти наречена хормон оптимизатори ще бъде полезна за жлезите, в полза на всички ендогенни механизми за повече тестостерон! А чрез диетата и фитнес подготовката ви – по-голям обем на еякулата, повече сперматозиди, с по-добра морфология и мобилност.

Обратно към раздел „Уелнес“.

Публикувано от
Магистър биолог и специалист по клетъчно хранене, интеграция на фитнес упражнения и тренировки, в ежедневието на обикновения любител спортист, професионалния атлет, както и експерт при храненето, суплемнтирането и спорта при проблемни състояния и заболявания.Създател на индивидуалните услуги "Клубно членство", с които е помогнал на над 19 000 казуса. Повече за услугите на Белчо Христов, следете тук.

Оставете коментар или задайте въпрос тук:

Архив